Επανεγγραφές
Click the icon to download:
Κανονισμός-Σύμβαση Λειτουργίας
Κάντε λήψη πατώντας το εικονίδιο:
Cοntract of Services-Nursery
Click the icon to download:
Contract of Services
Click the icon to download:
Έντυπο συμπλήρωσης παιδιού
Κάντε λήψη πατώντας το εικονίδιο:
Δρομολόγια σχολικού λεοφωρείου
Κάντε λήψη πατώντας το εικονίδιο:
Ενημέρωση για παντοφλάκια
Κάντε λήψη πατώντας το εικονίδιο:
Ωράριο Λειτουργίας
Κάντε λήψη πατώντας το εικονίδιο:
  • Facebook
  • Instagram
  2108044406
Αγίου Γεωργίου 7, Πεντέλη
sun-removebg-preview.png
Το παιχνίδι της σοφίας Πεντέλη

Πρότυπο ΕλληνοΑγγλικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Νηπιαγωγείο